ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Liczba odwiedzających nasze strony
dzisiaj: 82, wczoraj: 90.
Łącznie od 26.10.2012: 355561.

medal 50 lat awers

medal 50 lat awers

medal 50 lat awers

Uchwała RN nr 1/2013 z 24.01.2013r. w spr. wmian w regul. rozlicz. c.o.

 

Uchwała nr 1/2013


Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej

w Trzebnicy z dnia 24.01.2013r.

w sprawie zmian

w Regulaminie rozliczania ciepła w SMLW w Trzebnicy

- uchwała nr 10/2010 z dnia 27.04.2010r.

 

 

Na podstawie § 59 ust. 1 pkt 17 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzebnicy, Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

W rozdziale VII Regulaminu, pkt 6 otrzymuje nowe brzmienie o treści:

 

  1. Koszty każdej nieruchomości rozdziela się na koszty stałe oraz zmienne, a ich procentowy podział ustala Rada Nadzorcza w formie uchwały.

 

§ 2.

 

Do rozliczeń ciepła za 2012 roku stosuje się dotychczasowy zapis pkt 6 w rozdziale VII Regulaminu rozliczania ciepła z dnia 27.04.2010r. uchwalonego uchwałą nr 10/2010.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do rozliczeń ciepła począwszy od roku 2013 z zastrzeżeniem określonym w § 2.

 

Sekretarz Rady Nadzorczej

Janusz Szydłowski

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Artur Kania

 

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzebnicy
projekt i wykonanie: BESTGO.PL