ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Uchwała nr 7a/1/2/3/2019; 7b/1/2/3/2019; 7c/1/2/3/2019 w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu za rok 2018

dla Prezesa Zarządu Pana Mariana Błaś

otwórz

dla Zastępcy Prezesa ds. technicznych Pana Piotra Okuniewicza

otwórz

dla Członka Zarządu Pana Andrzeja Łoposzko

otwórz

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzebnicy
projekt i wykonanie: BESTGO.PL