ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Walne Zgromadzenie

1.Informujemy ,że zgodnie z art.90 ustawy z dnia 31-03-2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciedziałaniu i zwalczaniu COVID-19 i nnych chorób zakaźnych...( Dz.U.z 2020r.poz.568 ze zmianami )  Walne Zgromadzenie z osobistym udziałem członków będzie możliwe do przeprowadzenia w terminie 6 tygodni od daty odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

2. W dniu 01-03-2022 roku, Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzebnicy, uchwałą nr 1/2022 zarządził przeprowadzenie w marcu 2022r. Walnego Zgromadzenia Członków w formie głosowania określonych uchwał na piśmie.

3.Zawiadomienia wraz z projektami głosowanych uchwał dostarczone zostaną członkom spółdzielni w pierwszych dniach marca 2022 roku. Termin głosowania uchwał upływa  o godz.10.00 w dniu 30-03-2022 roku. Dodatkowo materiały  znajdują sie w zakładce obok i będą udstępnione od dnia 14-03-2022 roku.

Zarząd

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzebnicy
projekt i wykonanie: BESTGO.PL