ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Zmiana adresu mailowego do wysyłania faktur

26.11.2022

Informujemy, że od 02-11-2022 r. został zmieniony adres skrzynki mailowej, z której wysyłane są faktury i inne dokumenty dla użytkowników lokali spółdzielczych, z: sm.sekretariat@smlwtrzebnica.pl na:   mailing@mailing.smlwtrzebnica.pl

Mail do kontaktów ze spółdzielnią pozostaje taki sam jak do tej pory, czyli: sm.sekretariat@smlwtrzebnica.pl

Zarząd

PRZEGLĄDY KOMINIARSKIE

17.11.2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzebnicy informuje, że rozpoczynają sie okresowe przeglądy kominiarskie wykonywane przez firmę "FLORIAN" Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich.

-Skokowa, Prusice w dniach od 28-30.11.2022 r.

-Oborniki Śląskie w dniach 1-9.12.2022 r.

Szczegółowy harmonogram wywieszony zostanie w formie ogłoszeń na klatkach schodowych.

Ponadto Zarząd przypomina, iż zgodnie  z  Regulaminem  wzajemnych obowiązków użytkowników lokali i Spółdzielni w zakresie eksploatacji, użytkownik lokalu zobowiązany jest do udostępnienia lokalu w celu przeprowadzenia przez Spółdzielnię okresowych kontroli stanu technicznego budynku i lokali zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Zarząd

Centralne ogrzewanie - koszty za III kwartały

04.11.2022

Informujemy, że zostały rozliczone koszty centralnego ogrzewania za III kwartały 2022 r.

1.  Średni koszt ogrzania 1m2 powierzchni lokali z kotłowni gazowych wyniósł 1,31 zł/m2,a w analogicznym okresie w 2021 r. wynosił 1,88 zł/m2.

2. Średni koszt z kotłowni olejowych 5,28zł/m2, a za III kwartały 2021 r. wynosił 4,16 zł/m2.

3. Ogółem średni koszt z wszystkich kotłowni wyniósł 1,63 zł/m2, a za III kwatrały 2021 r. wynosił 2,07 zł/m2.

Bardzo niski koszt z kotłowni gazowych związany jest przede wszystkim ze stałą stawką gazu,którą spółdzielnia zawarła z PGNiG w 2019 roku na okres 3 lat ,czyli do końca bieżącego roku. Obecnie stawka  dla spódzielni wynosi 0,09 zł/kWh gazu, podczas gdy dla innych odbiorców jest ona co najmniej na poziomie 0,20 zł/kWh lub wyższej.Drugim czynnikiem zmniejszającym koszty jest zerowa stawka Vat ,która ma obowiązywać do końca 2022 r.

Niestety takich sprzyjających warunków nie ma dla kotłowni olejowych, gdzie  cena oleju jest ceną rynkową z 23% Vatem.Mieszkańcy lokali korzystający z kotłowni olejowych mogą ubiegać w swojej Gminie o dodatek olejowy w wysokośi 2000 zł.

Zastępca Prezesa odwołany

31.10.2022

Informuję,że Rada Nadzorcza odwołała Pana  Piotra Okuniewicza z funkcji Zastępcy Prezesa ds. Technicznych i tym samym rozwiązała stosunek pracy z ww. ze skutkiem na dzień 31-10-2022 r.

Prezes Zarządu

Lokal do wynajęcia

31.08.2022

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Trzebnicy informuje, że jest do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. Piłsudskiego 5 w Obornikach Śląskich o powierzchni 95,60 m² .

Cena wyjściowa najmu za 1 m² wynosi 7,30 zł + VAT/miesięcznie i nie obejmuje opłat  za media i wywóz odpadów.

Pisemne oferty prosimy składać w biurze Spółdzielni przy ul. Obornickiej 1 w Trzebnicy lub przesłać skanem na e-maila : sm.sekretariat@smlwtrzebnica.pl

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 71/ 312-04-05 .

Zarząd

Wymiana podzielników

25.08.2022

INFORMACJA

WYMIANA PODZIELNIKÓW KOSZTÓW CIEPŁA

Informujemy, że upływa 10-cio letni okres użytkowania podzielników koszów ciepła. W związku z powyższym w 2023 roku zachodzi konieczność  sfinansowania kosztów wymiany tych podzielników przez lokatorów, których lokale  są w nie wyposażone.

Przewidywany koszt wymiany jednego podzielnika wynosić będzie brutto 52,38 zł, przy czym  spłata będzie rozłożona, podobnie jak to było w 2012 roku, w miesięcznych ratach płatnych wraz z bieżącym czynszem przez okres 12 miesięcy.

W przeliczeniu na jeden podzielnik daje to miesięczną kwotę brutto w wysokości 4,37 zł, którą planujemy wprowadzić w II kwartale 2023 roku i w tym samym czasie tj. od II kwartału 2023 r. rozpocząć wymianę podzielników.

Podstawa prawna: Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2021r.poz.716), Regulamin rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania w spółdzielni.

Zarząd

Aktualizacja informacji w dniu 07-09-2022 r. odnośnie planowanego terminu wymiany podzielników.

E-BOK i dane kontaktowe

24.08.2022

Informujemy, że na stronie internetowej spółdzielni uruchomione jest od 2018 r. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, tzw. E-BOK, gdzie po zarejesstrowaniu się (pokój nr 13 w biurze spółdzielni), będziecie Państwo mieli dostęp do stanu swojego konta finansowego i możliwość bieżącego jego śledzenia.

Dodatkowo w celu dalszego usprawniania współpracy na linii spółdzielnia-lokator ,prosimy tych użytkowników lokali,którzy jeszcze nie podali swoich danych kontaktowych (nr telefonu, adres poczty e-mailowej),aby przy najbliższych kontaktach ze spółdzielnią, przekazali te dane. Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z RODO.

31-12-2018 r. aktualizacja 07-09-2022 r.

Zarząd

Wymiana wodomierzy

04.05.2022

Informujemy ,że Firma Ista rozpoczęła wymianę wodomierzy we wszystkich lokalach należących do spółdzielni.

Wyznaczony jest  bezpłatny I podstawowy termin wymiany dla każdego budynku oraz bezpłatny II termin wymiany.

Trzeci termin wymiany jest odpłatny  i został określony w umowie między stronami na kwotę 90,00 zł + Vat.,która to kwota będzie obciążać  użytkownika lokalu,który nie udostępnił go w bezpłatnych dwóch terminach.

Prosimy zatem o uostępnienie lokali w terminach określonych w ogłoszeniach zamieszczanych na poszczególnych klatkach schodowych.

Szczegółowe informacje o wymianie moża również uzyskać w dziale technicznym spółdzielni.

Zarząd

Telewizja UPC sp z o.o.

02.05.2022

UPC Polska sp. z o.o. poinformowała spółdzielnie, że mieszkańcy korzystający z telewizyjnego Pakietu Mini, przekazują informacje o ewentualnych usterkach w obrębie własnego lokalu, kontaktując sie z Biurem Obsługi Klientów UPC pod numerem telefonu: 813 813 813 podając numer identyfikacyjny: 406 67 56.

Zarząd

Opłata za wydanie zaświadczenia

31.12.2021

Informujemy ,że za wystawiane, dla członków oraz właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni, zaświadczenia dotyczące stanu prawnego ich lokali, pobierana jest od 05-11-2018r. opłata w wysokości brutto 0,7 % aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę ( 3010,00 zł w 2022r.). Podstawa prawna: Statut spółdzielni, § 9 ust 20 .

W roku 2022 opłata za wystawiane każdorazowo zaświadczenie wynosi brutto 21,07 zł .

Opłatę powyższą należy wpłacać na  konta spółdzielni  numer :

94 1020 5297 0000 1802 0000 6809 podając w tytule zapłaty : imię i nazwisko oraz treść- za wydanie zaświadczenia.

Zarząd

Strona 1 z 2  > >>

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzebnicy
projekt i wykonanie: BESTGO.PL