ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Przetargi

22.03.2023

Ogłoszone zostały przetargi na:

- wykonanie okresowych rocznych i 5-cio letnich przeglądów budowlanych,

- wykonanie okresowych przeglądów gazowych,

- wymiana instalacji elektrycznych WLZ w budynkach.

Szczegółowe informacje w zakładce PRZETARGI.

Czyszczenie przewodów kominowych

20.03.2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej informuje, że czyszczenie przewodów kominowych przeprowadzane będzie:

Trzebnica

- ul. Bochenka 53-57, dnia 21.03.2023 r. (wtorek) od godz. 8:30-15:30

- ul. Bochenka 59-63, dnia 21.03.2023 r. (wtorek) od godz. 8:30-15:30

-ul. Bochenka 65-69, dnia 21.03.2023 r. (wtorek) od godz. 8:30-15:30

-ul. Słoneczna 2-8, dnia 21.03.2023 r. (wtorek) od godz. 8:30-15:30

- Kościelna 11-17, dnia 22.03.2023 r. (środa) od godz. 8:30-15:30

- Kościelna 18-22, dnia 22.03.2023 r. (środa) od godz. 8:30-15:30

- Drukarska 2-6, dnia 22.03.2023 r. (środa) od godz. 8:30-15:30

- Św. Jadwigi 14-20, dnia 22.03.2023 r. (środa) od godz. 8:30-15:30

- Solna 1-1a, dnia 22.03.2023 r. (środa) od godz. 8:30-15:30

- Kościelna 31-45, dnia 23.03.2023 r. (czwartek) od godz. 8:30-15:30

- Kościelna 47-55, dnia 23.03.2023 r. (czwartek) od godz. 8:30-15:30

- Drzymały 2-10, dnia 23.03.2023 r. (czwartek) od godz. 8:30-15:30

- Obornicka 1-3, dnia 23.03.2023 r. (czwartek) od godz. 8:30-15:30

- Obornicka 5-9, Żołnierzy Września 34, dnia 23.03.2023 r. (czwartek) od godz. 8:30-15:30

- Słoneczna 1, 3, 5, dnia 24.03.2023 r. (piątek) od godz. 8:30-15:30

- Wałowa 1, dnia 24.03.2023 r. (piątek) od godz. 8:30-15:30

- Głowackiego 3-15, dnia 24.03.2023 r. (piątek) od godz. 8:30-15:30

Czyszczenie przeprowadzane będzie przez Zakład Usług Kominiarskich Krzysztof Herbik.

Deratyzacja

17.03.2023
Spółdzielnia Mieszknoiowa Lokatorsko-Własnościowa informuje, że w dniach 16, 17, 20, 21. 03. 2023 r. będzie przeprowadzana dertyzacja w budynkach będących w zasobach Spółdzielni przez Zakład Deratyzacji Marek Socha. Prosimy o udostępnienie w w/w terminie pomieszczeń piwnicznych.

Wymiana podzielników

13.03.2023

 

Informujemy, że rozpoczęła się wymiana podzielników kosztów ciepła.Szczegółowy harmonogram wymiany zamieszczony jest w zakładce  WYMIANA PODZIELNIKÓW.

Numer kontaktowy serwisu wymiany podzielników: 668 914 904.

Kontrole przewodów kominowych

24.02.2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej informuje, że kontrole przewodów kominowych przeprowadzane będą:

- ul. Kościelnej 47, 49, 51 dnia 22.03.2023 r. (środa) od godziny 16:00

- ul. Kościelna 53, 55 dnia 23.03.2023 r. (czwartek) od godziny 16:00

Kontrole przeprowadzane będą przez Zakład Usług Kominiarskich Krzysztof Herbik. Numer kontaktowy 692 773 243

Wymiana wodomierzy (ostatni termin)

10.02.2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Trzebnicy informuje o ostatnim terminie wymiany wodomierzy (dotyczy niewymienionych w 2022r.), która będzie realizowana przez firmę Aqua-Meter na zlecenie firmy ISTA.

Harmonogram wymiany dostępny jest w zakładce - WYMIANA WODOMIERZY.

Prosimy o udostępnianie lokali oraz przygotowanie miejsca montażu tj. zdjęcie zabudowy, szafek oraz elementów zasłaniających dostęp.

Nieudostępnienie lokalu, niewłaściwy otwór rewizyjny lub utrudniony dostęp uniemożliwiający wymianę wodomierza w wyznaczonym terminie, będzie skutkować brakiem wymiany i rozliczaniem ryczałtowym za pobór wody do czasu ostatecznej wymiany wodomierza.Wymiana wodomierzy jest obowiązkowa,bowiem są to urządzenia podlegającej co 5 lat legalizacji np.poprzez ich  wymianę.

Podczas wymiany wodomierzy mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody.

Numer kontaktowy: serwis wymiany 695 472 585

Opłata za wydanie zaświadczenia

30.12.2022

Informujemy ,że za wystawiane, dla członków oraz właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni, zaświadczenia dotyczące stanu prawnego ich lokali, pobierana jest od 05-11-2018r. opłata w wysokości brutto 0,7 % aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podstawa prawna: Statut spółdzielni, § 9 ust 20 .

W roku 2023 opłata za wystawiane każdorazowo zaświadczenie wynosi brutto 24,43 zł .

Opłatę powyższą należy wpłacać na  konta spółdzielni  numer :

94 1020 5297 0000 1802 0000 6809 podając w tytule zapłaty : imię i nazwisko oraz treść- za wydanie zaświadczenia.

Zarząd

Zastępca Prezesa odwołany

29.12.2022

Informuję,że Rada Nadzorcza odwołała Pana  Piotra Okuniewicza z funkcji Zastępcy Prezesa ds. Technicznych i tym samym rozwiązała stosunek pracy z ww. ze skutkiem na dzień 31-10-2022 r.

Prezes Zarządu

Zmiana zaliczek za ciepło i opłat za odbiór odpadów

21.12.2022

Informujemy, że od 01 stycznia 2023 r.:

1. Wzrastają o 0,82 zł/m2 zaliczki dla lokali ogrzewanych z kotłowni gazowych.Wzrost zaliczek związany jest ze zmianą rządowej stawki za 1 kWh ,która w naszej spółdzielni wzrasta z 0,0937 zł/kWh przy zerowym podatku VAT, do 0,20 zł/kWh plus 23% VAT.

Podstawa prawna: uchwała nr 19/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzebnicy z dnia 20-12-2022 r. w sprawie ustalenia zaliczek na centralne ogrzewanie. Pełny tekst uchwały znajduje się w zakładce UCHWAŁY

2. Na podstawie uchwały nr XLV/446/22 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29-11-2022 r. na terenie Trzebnicy wzrasta opłata za odbiór odpadów z 33,00zł/osobę do 37,00 zł/osobę.

3.Zawiadomienia o nowych opłatach zostaną dostarczone dla mieszkańców na przełomie miesiąca grudnia 2022 i stycznia 2023 r.

 

Zarząd

Zmiana adresu mailowego do wysyłania faktur

26.11.2022

Informujemy, że od 02-11-2022 r. został zmieniony adres skrzynki mailowej, z której wysyłane są faktury i inne dokumenty dla użytkowników lokali spółdzielczych, z: sm.sekretariat@smlwtrzebnica.pl na:   mailing@mailing.smlwtrzebnica.pl

Mail do kontaktów ze spółdzielnią pozostaje taki sam jak do tej pory, czyli: sm.sekretariat@smlwtrzebnica.pl

Zarząd

Strona 1 z 3  > >>

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzebnicy
projekt i wykonanie: BESTGO.PL