ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA

AKTUALNOŚCI

PRZEGLĄDY KOMINIARSKIE

12.02.2024
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Trzebnicy informuje, że w dniach od 19.02.2024 r. do 28.02.2024 r. w budynkach przy ul. Kościelnej i ul. Ks. W. Bochenka zostaną przeprowadzone okresowe kontrole przewodów kominowych przez SPUK Florian. Szczegółowe informacje wywieszane będą w formie ogłoszeń na klatkach schodowych.

Opłata za wydanie zaświadczenia

04.01.2024

Informujemy ,że za wystawiane, dla członków oraz właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni, zaświadczenia dotyczące stanu prawnego ich lokali, pobierana jest od 05-11-2018r. opłata w wysokości brutto 0,7 % aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podstawa prawna: Statut spółdzielni, § 9 ust 20 .

Od 01 stycznia 2024 opłata za wystawiane każdorazowo zaświadczenie wynosi brutto 29,70 zł .

Opłatę powyższą należy wpłacać na  konta spółdzielni,  numer :

94 1020 5297 0000 1802 0000 6809 podając w tytule zapłaty : imię i nazwisko oraz treść- za wydanie zaświadczenia.

Zarząd

OGŁOSZENIE

08.11.2023

 

W związku z docierającymi do Spółdzielni informacjami od mieszkańców o firmach wykonujących przeglądy gazowe w lokalach mieszkalnych, które to przeglądy często kończą się wymianą gazowych podgrzewaczy wody (junkersów) za dodatkową opłatą, Zarząd Spółdzielni informuje, że obowiązkowe przeglądy gazowe wykonywane są w bieżącym roku tylko przez firmę Gazpar Paweł Religa. Pracownicy firmy posiadają stosowne upoważnienia opatrzone pieczątką Spółdzielni i nie zawierają żadnych umów z lokatorami, nie wymieniają urządzeń w lokalach, ani nie pobierają dodatkowych opłat za usługi.

Przeglądy wykonywane są zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej Spółdzielni oraz zgodnie z ogłoszeniami na klatkach schodowych budynków.

Przestrzegamy Państwa przed zawieraniem dodatkowych umów na usługi z nieznanymi i niesprawdzonymi firmami.

Formularz zgłoszenia szkody do ubezpieczenia

29.12.2022

Formularz zgłoszenia szkody do ubezpieczenia znajduje się w zakładce "UNIQA UBEZPIECZENIA"

Zarząd

Zmiana adresu mailowego do wysyłania faktur

26.11.2022

Informujemy, że od 02-11-2022 r. został zmieniony adres skrzynki mailowej, z której wysyłane są faktury i inne dokumenty dla użytkowników lokali spółdzielczych z: sm.sekretariat@smlwtrzebnica.pl na:   mailing@mailing.smlwtrzebnica.pl

Adres mailowy do kontaktów ze spółdzielnią pozostaje taki sam, czyli: sm.sekretariat@smlwtrzebnica.pl.

Zarząd

Strona 1 z 3  > >>

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzebnicy
projekt i wykonanie: BESTGO.PL