ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Wywóz gabarytów

08.09.2022

Informacja

GZGK TRZEBNICA-ERGO uprzejmie informuje, że w dniach podanych w tabeli poniżej będzie organizowana mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady należy pozostawić, w dzień poprzedzajacy wywóz, koło boksów śmietnikowych. W wyznaczonym miejscu należy wystawić zużyty sprzęt w postaci starych pralek, lodówek, telewizorów, komputerów oraz innych urządzeń domowych oraz niepotrzebne elementy wyposażenia mieszkań typu dywany, materace, kanapy, meble (bez elementów szkła).

UWAGA !!!

Nie będą zabierane opony, części samochodowe, odzież, odpady z budowy i remontów.

DATA

ADRESY ULIC

13.09.2022

Matejki, Drzymały 2-10, Bochenka 53-69, Kościelna 1

17.09.2022

Daszyńskiego 38-42,44-46, Solna 5-7,10-14, Polna 2, Głowackiego 3-15

24.09.2022

Kościelna,18-22, Solna1-1a, Kościelna31-45, Kościelna 47-55, Drzymały 12 i Września 14-16

27.09.2022

Słoneczna 1, 2-8, 3, 5, Wałowa 1, Prusicka 1, 7-15,

01.10.2022

Św. Jadwigi 14-20 Drukarska 2-6, Kościelna 11-13, 15-17,    47-55, Obornicka 1-9, Ż. Września 18-34, 27-41,   Żeromskiego 6-18, 20a-26b, Przemysłowa 4-6

Prosimy również o wystawienie obok śmietników odpadów wielkogabarytowych, które niejednokrotnie składowane są w korytarzach piwnicznych i pomieszczeniach wspólnych budynków. Jest to niewąpliwie dobra okazja do uprzątnięcia tych miejsc z nielegalnie składowanych odpadów.

Zarząd

E-BOK i dane kontaktowe

07.09.2022

Informujemy, że na stronie internetowej spółdzielni uruchomione jest od 2018 r. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, tzw. E-BOK, gdzie po zarejesstrowaniu się (pokój nr 13 w biurze spółdzielni), będziecie Państwo mieli dostęp do stanu swojego konta finansowego i możliwość bieżącego jego śledzenia.

Dodatkowo w celu dalszego usprawniania współpracy na linii spółdzielnia-lokator ,prosimy tych użytkowników lokali,którzy jeszcze nie podali swoich danych kontaktowych (nr telefonu, adres poczty e-mailowej),aby przy najbliższych kontaktach ze spółdzielnią, przekazali te dane. Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z RODO.

31-12-2018 r. aktualizacja 07-09-2022 r.

Zarząd

Lokal do wynajęcia

31.08.2022

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Trzebnicy informuje, że jest do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. Piłsudskiego 5 w Obornikach Śląskich o powierzchni 95,60 m² .

Cena wyjściowa najmu za 1 m² wynosi 7,30 zł + VAT/miesięcznie i nie obejmuje opłat  za media i wywóz odpadów.

Pisemne oferty prosimy składać w biurze Spółdzielni przy ul. Obornickiej 1 w Trzebnicy lub przesłać skanem na e-maila : sm.sekretariat@smlwtrzebnica.pl

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 71/ 312-04-05 .

Zarząd

Wymiana podzielników

25.08.2022

INFORMACJA

WYMIANA PODZIELNIKÓW KOSZTÓW CIEPŁA

Informujemy, że upływa 10-cio letni okres użytkowania podzielników koszów ciepła. W związku z powyższym w 2023 roku zachodzi konieczność  sfinansowania kosztów wymiany tych podzielników przez lokatorów, których lokale  są w nie wyposażone.

Przewidywany koszt wymiany jednego podzielnika wynosić będzie brutto 52,38 zł, przy czym  spłata będzie rozłożona, podobnie jak to było w 2012 roku, w miesięcznych ratach płatnych wraz z bieżącym czynszem przez okres 12 miesięcy.

W przeliczeniu na jeden podzielnik daje to miesięczną kwotę brutto w wysokości 4,37 zł, którą planujemy wprowadzić w II kwartale 2023 roku i w tym samym czasie tj. od II kwartału 2023 r. rozpocząć wymianę podzielników.

Podstawa prawna: Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2021r.poz.716), Regulamin rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania w spółdzielni.

Zarząd

Aktualizacja informacji w dniu 07-09-2022 r. odnośnie planowanego terminu wymiany podzielników.

Wymiana wodomierzy - harmonogram

19.08.2022

Przegląd instalacji gazowej.

01.06.2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż coroczny przegląd instlacji gazowej w lokalach odbędzie się w III i IV kwartale roku 2022 ( od września do grudnia ). Szczegółowy plan pierwszego z dwóch terminów przeglądów zostanie wywieszony na klatkach schodowych w pierwszej połowie września.

Zgodnie  z  Regulaminem  wzajemnych obowiązków użytkowników lokali i Spółdzielni w zakresie eksploatacji, użytkownik lokalu zobowiązany jest do udostępnienia lokalu w celu przeprowadzenia przez Spółdzielnię okresowych kontroli stanu technicznego budynku i lokali zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Wymiana wodomierzy

04.05.2022

Informujemy ,że Firma Ista rozpoczęła wymianę wodomierzy we wszystkich lokalach należących do spółdzielni.

Wyznaczony jest  bezpłatny I podstawowy termin wymiany dla każdego budynku oraz bezpłatny II termin wymiany.

Trzeci termin wymiany jest odpłatny  i został określony w umowie między stronami na kwotę 90,00 zł + Vat.,która to kwota będzie obciążać  użytkownika lokalu,który nie udostępnił go w bezpłatnych dwóch terminach.

Prosimy zatem o uostępnienie lokali w terminach określonych w ogłoszeniach zamieszczanych na poszczególnych klatkach schodowych.

Szczegółowe informacje o wymianie moża również uzyskać w dziale technicznym spółdzielni.

Zarząd

Telewizja UPC sp z o.o.

02.05.2022

UPC Polska sp. z o.o. poinformowała spółdzielnie, że mieszkańcy korzystający z telewizyjnego Pakietu Mini, przekazują informacje o ewentualnych usterkach w obrębie własnego lokalu, kontaktując sie z Biurem Obsługi Klientów UPC pod numerem telefonu: 813 813 813 podając numer identyfikacyjny: 406 67 56.

Zarząd

Opłata za wydanie zaświadczenia

31.12.2021

Informujemy ,że za wystawiane, dla członków oraz właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni, zaświadczenia dotyczące stanu prawnego ich lokali, pobierana jest od 05-11-2018r. opłata w wysokości brutto 0,7 % aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę ( 3010,00 zł w 2022r.). Podstawa prawna: Statut spółdzielni, § 9 ust 20 .

W roku 2022 opłata za wystawiane każdorazowo zaświadczenie wynosi brutto 21,07 zł .

Opłatę powyższą należy wpłacać na  konta spółdzielni  numer :

94 1020 5297 0000 1802 0000 6809 podając w tytule zapłaty : imię i nazwisko oraz treść- za wydanie zaświadczenia.

Zarząd

Formularz zgłoszenia szkody do ubezpieczenia

15.06.2021

Formularz zgłoszenia szkody do ubezpieczenia znajduje się w zakładce "UNIQA UBEZPIECZENIA"

Zarząd

Strona 1 z 2  > >>

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzebnicy
projekt i wykonanie: BESTGO.PL