ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Aktualności: praca biura w okresie epidemii, opłaty za zaświadczenia, segregacja i inne informacje,

Przetarg-sprzedaż mieszkania

19.01.2022
W zakładce PRZETARGI został ogłoszony przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow.54,90 m2, położonego w Trzebnicy przy ul.Żołnierzy Września 27/1- I piętro.

Lokal do wynajęcia

17.01.2022

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Trzebnicy informuje, że od 01.01.2022r. jest do  wynajęcia  lokal użytkowy/po sklepie spożywczym/  przy ul. Ż. Września 29  w Trzebnicy o powierzchni 102,10 m² .

Cena wyjściowa najmu za 1 m² wynosi 6,00 zł + VAT/miesięcznie i nie obejmuje opłat   za media i wywóz odpadów .

Pisemne oferty  prosimy składać w biurze Spółdzielni przy ul. Obornickiej 1  w Trzebnicy  lub przesłać skanem  na e - maila : sm.sekretariat@smlwtrzebnica.pl do 31-01-2022 r. (poprzednio do 14-01-2022r. )

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 71/ 312-04-05 .

Aktualizacja 17-01-2022 r. dotycząca terminu składania ofert.

Zarząd

Opłata za wydanie zaświadczenia

31.12.2021

Informujemy ,że za wystawiane, dla członków oraz właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni, zaświadczenia dotyczące stanu prawnego ich lokali, pobierana jest od 05-11-2018r. opłata w wysokości brutto 0,7 % aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę ( 3010,00 zł w 2022r.). Podstawa prawna: Statut spółdzielni, § 9 ust 20 .

W roku 2022 opłata za wystawiane każdorazowo zaświadczenie wynosi brutto 21,07 zł .

Opłatę powyższą należy wpłacać na  konta spółdzielni  numer :

94 1020 5297 0000 1802 0000 6809 podając w tytule zapłaty : imię i nazwisko oraz treść- za wydanie zaświadczenia.

Zarząd

Koronawirus-biuro czynne dla interesantów

15.06.2021

1.Informujemy ,że mimo trwania stanu epidemii, od dnia 15-06-2021r. biuro spółdzielni zostaje otwarte dla interesantów.Biuro było zamkniete  od 16-03-2020r., a obsługa interesantów odbywała się  min. za pośrednictwem telefonów,mailów i poprzez indywidualne przyjęcia w pokoju przy wejściu do biura.

2. Na terenie biura obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek zakrywających usta i nos oraz zachowanie dystansu miedzy osobami min.1,5 metra.

3. Awarie zagrażające zdrowiu ,życiu lub mieniu, prosimy zgłaszać w godzinach pracy spółdzielni na nr telefonu 71 312 04 05 oraz na numer 601 776 593 dostępny po godzinach pracy i w dni wolne od pracy.

4. Informujemy, że w przedsionku wejścia do biura spółdzielni zamontowana jest skrzynka, do której można wrzucać wszelką korespodencję kierowaną do spółdzielni oraz  zamontowany jest dodatkowo telefon do kontaktu z sekretariatem spółdzielni.Korespondencje można również przesyłać elektronicznie na adres mailowy:sm.sekretariat@smlwtrzebnica.pl.

5. Do odwołania zawieszone są dużury oraz spotkania członków Rady Nadzorczej i Zarządu z członkami spółdzielni.

Trzebnica dnia 16-03-2020r., atualizacja 22-09-2020r., 26-10-2020r.,15-06-2021.

Zarząd

Oferowanie robót i usług przez nieznane firmy

14.06.2021
Informujemy, że w ostatnim czasie wiele firm oferuje różne usługi związane m.in. z:

 

 • przeglądem instalacji gazu i wymianą urządzeń gazowych,
 • wymianą drzwi wejściowych do mieszkań,
 • montażem anten TV i przystosowaniem telewizorów do odbioru naziemnej cyfrowej telewizji,
 • zmianą taryf telefonicznych, gazowych, energetycznych, itp.

Firmy te często zapewniają, że działają za zgodą i wiedzą Spółdzielni.

Przypominamy, że pracownicy firm, którzy działają za zgodą i wiedzą Spółdzielni, muszą posiadać imienne identyfikatory z pieczątką Spółdzielni i podpisami, a wszelkie ogłoszenia wywieszane na klatkach schodowych przez firmy działające za zgodą Spółdzielni winny być ostemplowane pieczątką Spółdzielni.

W dobrze pojętym interesie, przestrzegamy Państwa przed zawieraniem umów o świadczenie usług lub wykonawstwo robót z nieznanymi i niesprawdzonymi firmami. W razie jakichkolwiek wąpliwości prosimy o kontakt ze spółdzielnią.

Informujemy, że pracownicy gazowni, zakładów energetycznych, telefonii, telewizji, itp. nie zawierają żadnych umów, ani nie pobierają żadnych zaliczek od mieszkańców w ich lokalach.


Zarząd

Segregowanie odpadów

13.06.2021

 

Odpady segregowane( plastik,szkło, papier oraz od stycznia 2020 r.odpady bio kuchenne) nie moga być mieszane z odpadami komunalnymi /zmieszanymi/ i na odwrót, odpady zmieszane nie moga byc mieszane z odpadami segregowanymi jak również mieszane między sobą.

Jeśli gmina, odpowiedzialna za odbiór odpadów, stwierdzi niewłaściwą segregacje,to w stosunku do mieszkańców korzystających z danego boksu śmietnikowego ma prawo zastosować, za odbiór odpadów, podwójne opłaty w stosunku do obowiązujących podstawowych stawek.

Prosimy zatem, w dobrze pojętym interesie wszystkich mieszkańców, o właściwą segregację odpadów, aby gmina nie musiała stosować zbiorowej odpoiedzialności i podwójnej opłaty tylko dlatego, że np.jeden lub kilku  mieszkanńców nie segreguje  odpadów.

Odpady wielkogabarytowe i segregacja

13.06.2021

Przypominamy,że odpady wielkogabarytowe nie mogą być składowane przez mieszkańców w boksach śmietnikowych lub obok nich.

Każda gmina  prowadzi nieodpłatnie ciągłą zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego a także sprzętu AGD, szaf, wersalek, dywanów, krzeseł, foteli, opon itp.w tzw. Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komulanych

Odpady te, bez ponoszenia dodatkowych kosztów należy na bieżąco zwozić do Gminnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W Trzebnicy taki punkt zlokalizowany jest przy ulicy Milickiej 47 (obok oczyszczalni ścieków), czynny od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00,a w soboty od 10.00 -15.00.

Dla Obornik Śl.w Golędzinowie czynny od poniedz.do czwartku w godz.7.00-15.00,w piątki od 7.00-16.00 i w pierwszą sobotę miesiąca od 8.00-14.00.

W Prusicach przy ul.Polnej 14/teren byłej przetwórni/ czynny od poniedz, do piątku  od 9.00-16.00 i w soboty od 9.00-15.00

Każdy lokator/jeśli go to dotyczy/ winien dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt takie odpady do Puknku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.W przeciwnym razie kosztami wywozu mogą zostać obciążeni miszkańcy danego osiedla.

W dobrze pojętym interesie ,prosimy o przestrzeganie zasady segregacji odpadów i wywozu odpadów wielkogabarytowych

Zarząd

Apel Policji

13.06.2021

POLICJA TRZEBNICKA APELUJE !

Jeśli ktoś do Ciebie telefonuje i podaje się za znajomego lub członka rodziny, wnuczka, córkę, syna, synową lub za urzędnika, policjanta, prawnika itp., mówi, że ma kłopoty, potrzebuje pieniędzy, po które przyjdzie znajomy, sprawdź i upewnij się czy to prawda.

Jeśli nie, to o próbie wyłudzenia pieniędzy natychmiast powiadom Policję

997 lub 112

NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ !

Wymiana grzejników - zasady

22.05.2020

Zarząd Spółdzielni informuje,że wymiany grzejników mogą być wykonywane tylko za zgodą spółdzielni i na warunkach przestawionych w takiej zgodzie, przy czym wymiana tylko poprzez zamrażanie gałązek grzejnikowych, bez możliwości spuszczania wody z układu, a roboty będą mogły być wykonywane tylko poza okresem grzewczym tj.od maja do końca sierpnia danego roku i tylko przez osoby uprawnione do wykonywania takich robót.

Powyższe działania związane są min. z koniecznością oszczędzania zużycia wody w dobie panującej suszy i nie tylko, kiedy to corocznie spuszcza się z centralnego ogrzewania około 80 000 litrów wody i tyle samo dobija się świeżej wody ,którą dodatkowo należy uzdatnić , co powoduje dalszy wzrost kosztów produkcji ciepła.

Najważniejszą jednak sprawą jest jest to,że każde spuszczenie wody z układu centralnego ogrzewania i ponowne napełnianie tego układu świeżą wodą,powoduje przede wszystkim przyspieszoną korozję instalacji i grzejników oraz co najgorsze odkładanie się różnych związków chemicznych w instalacji i w kotłach, które to związki doprowadzają do blokowania przepływu wody i zmniejszania sprawności cieplnej układów c.o., a w ostateczności przyczyniają sięi do pękania członów w kotłach, co skutkuje wymianą tych członów  lub wymianą całych kotłów.

Obecnie, w miejsce starych kotłów, zostały w większości kotłowni spółdzielczych zamontowane kotły kondensacyjne, które to kotły należy chronić przed takimi działaniami i nie dopuszczać do nieuzasadnionego wzrostu kosztów i obniżania sprawności cieplnej centralnego ogrzewania.

Zarząd

Warunki bezpiecznego użytkowania domowych urządzeń spalających gaz

13.10.2019

Stały dopływ świeżego /zewnętrznego/ powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie gazu ma podstawowe znaczenie. Jeżeli nie ma dopływu świeżego powietrza do pomieszczenia z włączonym urządzeniem do spalania gazu, to pojawia się tam niedobór tlenu.

Wynikiem tego niedoboru jest niezupełne spalanie i powstawanie tlenku węgla. Następuje to wówczas, gdy okna mieszkania są zamknięte lub są szczelne albo uszczelnione na zimę. Stały dopływ powietrza do mieszkania jest również warunkiem niezbędnym do swobodnego odpływu spalin. W związku z tym:

 • przed każdą kąpielą należy dobrze przewietrzyć łazienkę
 • szczelne okna powinny być wyposażone w nawiewniki powietrza /warunki techniczne Dz.U. nr 75 z dnia 12-04-2002 r. poz. 690, paragraf 155 ust. 3/
 • dopływ powietrza przez nawiewniki przy zamkniętych oknach jest jednak niewystarczający do zupełnego spalania gazu; w związku z  tym w czasie kąpieli powinno być uchylone w mieszkaniu okno, tak aby świeże powietrze mogło swobodnie dopływać do lokalu i dalej do pomieszczenia z piecykiem gazowym /junkersem/
 • zasłanianie kratek wentylacyjnych, zarówno nawiewnej  w drzwiach jak i wywiewnej na wlocie do przewodu wentylacyjnego grozi śmiertelnym zatruciem
 • w czasie kąpieli nie należy używać innych urządzeń gazowych /kuchenka, piekarnik/, bowiem powodują one zmniejszenie ilości tlenu w mieszkaniu, co sprzyja niezupełnemu spalaniu gazu
 • kapiel w łazience, połaczona z kilkakrotnym włączaniem i wyłączaniem piecyka gazowego, powinna trwać jak najkrócej
 • dogrzewanie mieszkania za pomocą spalania gazu w piekarniku, grozi śmiertelnym zatruciem tlenkiem węgla
 • instalowanie wentylatora w pomieszczeniu, w którym znajduje sie piecyk gazowy jest zabronione /Dz.U. nr 75 z 12-04-2002 r. poz. 690, paragraf 150 ust.9/

Z przeprowadzonych analiz wynika, że większość wypadków zatrucia tlenkiem węgla zdarza się w okresie od listopada do końca  marca, a więc w porze chłodnej, gdzie okna są praktycznie cały czas zamknięte, przez co utrudniony jest dopływ świeżego powietrza.

Objawy zatrucia: ból i zawroty głowy, mdłości, osłabienie a następnie wymioty i utrata przytomności.

Pierwsza pomoc polega na natychmiastowym otwarciu okien, aby jak najszybciej doprowadzić do mieszkania jak najwięcej świezego powietrza. Osobę z objawami zatrucia należy ułożyc w strumieniu świeżego powietrza i dobrze okryć, aby nie dopuścić do utraty ciepła. Jeżeli zatruciu towarzyszą wymioty, to chorego należy położyć na boku. Jednocześnie należy wyłączyć urządzenie gazowe i wezwać pogotowie ratynkowe.

Natychmiastowe otwarcie okien i drzwi balkonowych musi być pierwszym działaniem ratunkowym.

Zarząd

Strona 1 z 2  > >>

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzebnicy
projekt i wykonanie: BESTGO.PL