ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA

BRAK WODY

19.01.2023

Firma ERGO poinformowała Spółdzielnię Mieszkaniową, że w dniu 20.01.2023 r. w związku z usuwaniem wycieku wody w rejonie posesji Kościelna 1 w Trzebnicy, nastąpi czasowe wyłączenie wody dla rejonu ulicy Kościelnej 1 oraz budynków Spółdzielni przy ul. Ks. Bochenka 65, 67, 69  w godzinach od 8.20 do 13.00.

Za powstałe utrudnienia Firma ERGO przeprasza mieszkańców.

Przegląd gazowy (III ostatni termin)

09.01.2023

23.01.2023r. poniedziałek

Trzebnica

14:00-14:30

adres                              nr lokalu

Wałowa 1

15,18

Słoneczna 1

9,10

Słoneczna 5

6

Słoneczna 4

5,7,15

Słoneczna 8

12

Solna 10

1

Daszyńskiego 38

6

Daszyńskiego 42

3

Daszyńskiego 44

6

14:30-14:45

Prusicka 9

6

Prusicka 13

1,3,5

Prusicka 15

15

15:00-16:00

Bochenka 53

6,14

Bochenka 57

2

Bochenka 59

8,13,15

Bochenka 61

5

Bochenka 63

6,8,10

Bochenka 65

8

Bochenka 67

5,6,11,13

Bochenka 69

3,6,7,14

Kościelna 1

11

Św. Jadwigi 16

8

Św. Jadwigi 18

4,8

Drukarska 2

4

Drukarska 4

6

Kościelna 18

8,17

Kościelna 20

9

Kościelna 22

4

Solna 1

1,2

16:15-17:00

Kościelna 33

1,4,6,7

Kościelna 35

10

Kościelna 37

9,10,13

Kościelna 39

5,12

Kościelna 41

2

Kościelna 43

3,4

Kościelna 45

2,9,14

Kościelna 51

6

Kościelna 53

4,6

Kościelna 55

2,6

Drzymały 4

8

Drzymały 6

3

Drzymały 12

1,4

17:00-17:45

Ż. Września 18

8

Ż. Września 22

4,7

Ż. Września 28

1

Ż. Września 32

2

Ż. Września 34

8

Obornicka 1

6

Obornicka 7

6

Obornicka 9

7

Ż. Września 31

5

Ż. Września 33

5

Ż. Września 35

6

Żeromskiego 6

2

Żeromskiego 10

2

Żeromskiego 14

1

Żeromskiego 18

2,3,5

17:45-18:30

Przemysłowa 4

2,6,8

Żeromskiego 20a

2,9,10,13,14

Żeromskiego 20b

1

Żeromskiego 20c

5

Żeromskiego 20d

2

Żeromskiego 22a

1,10

Żeromskiego 22b

8

Żeromskiego 24c

2,3

Żeromskiego 22c

7

Żeromskiego 24a

3,5,6

Żeromskiego 24b

6

Żeromskiego 26a

3,6

Żeromskiego 26b

2,5

 

Oborniki Śl.

19:00-19:15

Skłodowskiej 47

9

Skłodowskiej 49

10

Skłodowskiej 55d

9

Skłodowskiej 55f

5,6

19:15-19:45

Dworcowa 58

2,5

Piłsudskiego 5

2

Piłsudskiego 7

6,8

Piłsudskiego 9

7

Piłsudskiego 11

13

19:30-20:15

Piłsudskiego 18

5,10,14

Kościuszki 11

5,11,15,17

19:30-20:15

Orkana 24

16

Orkana 24a

5

Orkana 28

2,8

OGŁOSZENIE - PRACA

05.01.2023


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa w Trzebnicy

Zatrudni od 01.02.2023r. pracownika na stanowisku: Inspektor ds. finansowych w dziale księgowości. Wymagane wykształcenie min. średnie ekonomiczne. Do osoby na tym stanowisku należeć będzie: prowadzenie księgi rachunkowej głównej, dziennika rejestru VAT, księgowania w układzie porównawczym. Na podstawie rejestrów przygotowuje i analizuje konta należności i zobowiązań. Prowadzenie rejestru usług i zakupów na podstawie dowodów zewnętrznych. Przygotowanie i wysłanie deklaracji VAT do US. Przygotowywanie danych do sprawozdań finansowych.

 

Praca w biurze spółdzielni w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Oferty prosimy składać w biurze Spółdzielni przy ul. Obornickiej 1 w Trzebnicy lub przesłać na e-maila : sm.sekretariat@smlwtrzebnica.pl

 

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 71 312-04-05 lub 71 387-05-62.

Opłata za wydanie zaświadczenia

30.12.2022

Informujemy ,że za wystawiane, dla członków oraz właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni, zaświadczenia dotyczące stanu prawnego ich lokali, pobierana jest od 05-11-2018r. opłata w wysokości brutto 0,7 % aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podstawa prawna: Statut spółdzielni, § 9 ust 20 .

W roku 2023 opłata za wystawiane każdorazowo zaświadczenie wynosi brutto 24,43 zł .

Opłatę powyższą należy wpłacać na  konta spółdzielni  numer :

94 1020 5297 0000 1802 0000 6809 podając w tytule zapłaty : imię i nazwisko oraz treść- za wydanie zaświadczenia.

Zarząd

Zmiana zaliczek za ciepło i opłat za odbiór odpadów

21.12.2022

Informujemy, że od 01 stycznia 2023 r.:

1. Wzrastają o 0,82 zł/m2 zaliczki dla lokali ogrzewanych z kotłowni gazowych.Wzrost zaliczek związany jest ze zmianą rządowej stawki za 1 kWh ,która w naszej spółdzielni wzrasta z 0,0937 zł/kWh przy zerowym podatku VAT, do 0,20 zł/kWh plus 23% VAT.

Podstawa prawna: uchwała nr 19/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzebnicy z dnia 20-12-2022 r. w sprawie ustalenia zaliczek na centralne ogrzewanie. Pełny tekst uchwały znajduje się w zakładce UCHWAŁY

2. Na podstawie uchwały nr XLV/446/22 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29-11-2022 r. na terenie Trzebnicy wzrasta opłata za odbiór odpadów z 33,00zł/osobę do 37,00 zł/osobę.

3.Zawiadomienia o nowych opłatach zostaną dostarczone dla mieszkańców na przełomie miesiąca grudnia 2022 i stycznia 2023 r.

 

Zarząd

Zmiana adresu mailowego do wysyłania faktur

26.11.2022

Informujemy, że od 02-11-2022 r. został zmieniony adres skrzynki mailowej, z której wysyłane są faktury i inne dokumenty dla użytkowników lokali spółdzielczych, z: sm.sekretariat@smlwtrzebnica.pl na:   mailing@mailing.smlwtrzebnica.pl

Mail do kontaktów ze spółdzielnią pozostaje taki sam jak do tej pory, czyli: sm.sekretariat@smlwtrzebnica.pl

Zarząd

Lokal do wynajęcia

31.08.2022

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Trzebnicy informuje, że jest do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. Piłsudskiego 5 w Obornikach Śląskich o powierzchni 95,60 m² .

Cena wyjściowa najmu za 1 m² wynosi 7,30 zł + VAT/miesięcznie i nie obejmuje opłat  za media i wywóz odpadów.

Pisemne oferty prosimy składać w biurze Spółdzielni przy ul. Obornickiej 1 w Trzebnicy lub przesłać skanem na e-maila : sm.sekretariat@smlwtrzebnica.pl

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 71/ 312-04-05 .

Zarząd

Wymiana podzielników

25.08.2022

INFORMACJA

WYMIANA PODZIELNIKÓW KOSZTÓW CIEPŁA

Informujemy, że upływa 10-cio letni okres użytkowania podzielników koszów ciepła. W związku z powyższym w 2023 roku zachodzi konieczność  sfinansowania kosztów wymiany tych podzielników przez lokatorów, których lokale  są w nie wyposażone.

Przewidywany koszt wymiany jednego podzielnika wynosić będzie brutto 52,38 zł, przy czym  spłata będzie rozłożona, podobnie jak to było w 2012 roku, w miesięcznych ratach płatnych wraz z bieżącym czynszem przez okres 12 miesięcy.

W przeliczeniu na jeden podzielnik daje to miesięczną kwotę brutto w wysokości 4,37 zł, którą planujemy wprowadzić w II kwartale 2023 roku i w tym samym czasie tj. od II kwartału 2023 r. rozpocząć wymianę podzielników.

Podstawa prawna: Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2021r.poz.716), Regulamin rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania w spółdzielni.

Zarząd

Aktualizacja informacji w dniu 07-09-2022 r. odnośnie planowanego terminu wymiany podzielników.

E-BOK i dane kontaktowe

24.08.2022

Informujemy, że na stronie internetowej spółdzielni uruchomione jest od 2018 r. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, tzw. E-BOK, gdzie po zarejesstrowaniu się (pokój nr 13 w biurze spółdzielni), będziecie Państwo mieli dostęp do stanu swojego konta finansowego i możliwość bieżącego jego śledzenia.

Dodatkowo w celu dalszego usprawniania współpracy na linii spółdzielnia-lokator ,prosimy tych użytkowników lokali,którzy jeszcze nie podali swoich danych kontaktowych (nr telefonu, adres poczty e-mailowej),aby przy najbliższych kontaktach ze spółdzielnią, przekazali te dane. Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z RODO.

31-12-2018 r. aktualizacja 07-09-2022 r.

Zarząd

Wymiana wodomierzy

04.05.2022

Informujemy ,że Firma Ista rozpoczęła wymianę wodomierzy we wszystkich lokalach należących do spółdzielni.

Wyznaczony jest  bezpłatny I podstawowy termin wymiany dla każdego budynku oraz bezpłatny II termin wymiany.

Trzeci termin wymiany jest odpłatny  i został określony w umowie między stronami na kwotę 90,00 zł + Vat.,która to kwota będzie obciążać  użytkownika lokalu,który nie udostępnił go w bezpłatnych dwóch terminach.

Prosimy zatem o uostępnienie lokali w terminach określonych w ogłoszeniach zamieszczanych na poszczególnych klatkach schodowych.

Szczegółowe informacje o wymianie moża również uzyskać w dziale technicznym spółdzielni.

Zarząd

Strona 1 z 2  > >>

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzebnicy
projekt i wykonanie: BESTGO.PL