ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Zarząd i Rada Nadzorcza

I.    Wykaz członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko –

Własnościowej w Trzebnicy

1. Marian Błaś              - Prezes Zarządu

2.                                 - Z-ca Prezesa ds. technicznych

3. Andrzej Łoposzko       - Członek Zarządu

 

II.  Wykaz członków Rady Nadzorczej Spółdzielni

Mieszkaniowej  Lokatorsko – Własnościowej w Trzebnicy wybranej na

Walnym Zgromadzeniu Członków w 2018 r.


1.  PREZYDIUM

- Iwona Adamczyk          - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

- Monika Siczek                  - Sekretarz RN

 

2. KOMISJA REWIZYJNA

- Iwona Tarnawska       - Przewodnicząca

- Henryk Jacukowicz        - Członek

- Monika Siczek               - Członek

 

3. KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

- Karol Wszołek                - Przewodniczący

- Jadwiga Pietrasz               - Członek

- Łukasz Szymczak              - Członek

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzebnicy
projekt i wykonanie: BESTGO.PL