ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Zarząd i Rada Nadzorcza

I.    Wykaz członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko –

Własnościowej w Trzebnicy

1. Marian Błaś              - Prezes Zarządu

2. Emilia Małys             - Zastępca Prezesa - Kierownik Działu Technicznego

 

II.  Wykaz członków Rady Nadzorczej Spółdzielni

Mieszkaniowej  Lokatorsko – Własnościowej w Trzebnicy wybranej na

Walnym Zgromadzeniu Członków w 2023 r.


 

-   IWONA KUROWSKA- PRZEWODNICZĄCA

-   Marcin Adamczyk   - Zastępca Przewodniczącej

 

KOMISJA REWIZYJNA

- Dorota Niemczura- Przewodnicząca

- Michał Stebnicki - członek

- Halina Adamczyk - członek


CZŁONKOWIE RADY

- Irena Kruszona

- Magdalena Jaremkiewicz

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzebnicy
projekt i wykonanie: BESTGO.PL