ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Aktualności

Włączamy centralne ogrzewanie

20.09.2019

Informujemy ,że od dnia 20-09-2019r. będzie sukcesywnie uruchamiane centralne ogrzewanie .

Zarząd

Rozbiórka byłej kotłowni w Skokowej-przetarg

16.09.2019

W zakładce PRZETARGI zamieszczone są szczegółowe informacje o przetargu na rozbiórkę budynku byłej kotłowni w Skokowej.

Zarząd

Lokal do wynajęcia

16.09.2019

Informujemy ,że istnieje mozliwość wynajęcia lokalu uzytkowego przy ul.Daszyńskiego 42 ( obok fontanny na deptaku Solna ) w Trzebnicy o powierzchni 31,00m2.

Miesięczna stawka wyjściowa najmu 1 m2 wynosi 30,00zł + Vat i nie obejmuje ona  opłat za media i wywóz odpadów .

Pisemne ofery prosimy  składać bezpośrednio w biurze spółdzielni lub przesłać skanem na maila : sm.sekretariat@smlwtrzebnica.pl

Zarząd

Koniec robót związanych z centralnym ogrzewaniem

23.08.2019

Informujemy ,że wszelkie roboty związane z remontami i wymianą urządzeń instalacji centralnego ogrzewania /wymiana, likwidacja lub przesuwanie grzejników w inne miejsce, wymiana zaworów c.o.itp/ muszą być zakończone do dnia 31-08-2019r.

Po tym terminie nie będą wydawane żadne zgody na wykonywanie robót na centralnym ogrzewaniu. Od września w budynkach i kotłowniach będzie sukcesywnie napełniana woda do instalacji c.o. O  konkretnym terminie uzupełniania wody, spółdzielnia powiadomi stosownymi ogłoszeniami umieszczonymi na tablicach ogłoszeń w poszczególnych budynkach.

Prosimy śledzić ogłoszenia o terminie napełniania wodą sieci centralnego ogrzewania i zakończyć wszelkie roboty przed tym terminem. Ewentualne skutki zalania mieszkań w zwiazku z niezakończonymi robotami będą ponosić ci lokatorzy ,którzy nie zakończyli robót w terminie i tym samym doprowadzili do zalania.

Zarząd

Zmiana cen dostawy wody na terenie Gminy Prusice

26.06.2019

Informujemy,że od dnia 01sierpnia 2019r. Zakład Wodociądowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach zmienia na terenie Gminy Prusice / Prusice ,Skokowa /, cenę  za dostawę wody :

z 4,55 zł/m3 brutto   na 4,90 zł/m3 brutto.

Podstawa prawna: Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr WR.RZT.070.96.2019.JW z dnia 24-07-2019r.

Nowe wymiary opłat zostaną dostarczone użytkownikom lokali na początku miesiąca sierpnia br.

Zarząd

Formularz zgłoszenia szkody do ubezpieczenia

19.05.2019

Formularz zgłoszenia szkody do ubezpieczenia znajduje się w zakładce "UNIQA UBEZPIECZENIA"

Zarząd

Opłata za wydanie zaświadczenia

02.01.2019

Informujemy ,że za wystawiane, dla członków oraz właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni, zaświadczenia dotyczące stanu prawnego ich lokali, pobierana jest od 05-11-2018r. opłata w wysokości brutto 0,7 % aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podstawa prawna: Statut spółdzielni, § 9 ust 20 .

W roku 2019 opłata za wystawiane każdorazowo zaświadczenie wynosi brutto 15,75 zł .

Opłatę powyższą należy wpłacać na  konta spółdzielni  numer :

94 1020 5297 0000 1802 0000 6809 podając w tytule zapłaty : imię i nazwisko oraz treść- za wydanie zaświadczenia.

Zarząd

E-BOK

31.12.2018

Informujemy, że zostało uruchomione na stronie internetowej spółdzielni Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, tzw. E-BOK, gdzie po zarejesstrowaniu się w biurze spółdzielni (pokój nr 13), będziecie Państwo mieli dostęp do stanu swojego konta finansowego i możliwość bieżącego jego śledzenia.

Po zarejestrowaniu się, będzie również dostęp do poczty elektronicznej, która umożliwia wysyłanie i odbieranie osobistych e-maili związanych ze sprawami spółdzielni.

Zarząd

Odpady wielkogabarytowe i segregacja

06.06.2018

Przypominamy,że odpady wielkogabarytowe nie mogą być składowane przez mieszkańców w boksach śmietnikowych lub obok nich.

Każda gmina  prowadzi nieodpłatnie ciągłą zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego a także sprzętu AGD, szaf, wersalek, dywanów, krzeseł, foteli, opon itp.w tzw. Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komulanych

Odpady te, bez ponoszenia dodatkowych kosztów należy na bieżąco zwozić do Gminnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W Trzebnicy taki punkt zlokalizowany jest przy ulicy Milickiej 47 (obok oczyszczalni ścieków), czynny od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00,a w soboty od 10.00 -15.00.

Dla Obornik Śl.w Golędzinowie czynny od poniedz.do czwartku w godz.7.00-15.00,w piątki od 7.00-16.00 i w pierwszą sobotę miesiąca od 8.00-14.00.

W Prusicach przy ul.Polnej 14/teren byłej przetwórni/ czynny od poniedz, do piątku  od 9.00-16.00 i w soboty od 9.00-15.00


Przypominamy również o bezwzględnym segregowaniu odpadów .Odpady segregowane /plastik,szkło,makulatura/ nie mogą być mieszane z odpadami komunalnymi.Jeśli gmina, odpowiedzialna za odbiór odpadów ,stwierdzi brak segregacji ,to może w stosunku do mieszkańców danego bloku lub osiedła  a  nawet  spółdzielni jako właścieiela ,zastosowac zwiększone stawki za odbiór odpadów.

Powyższe uwarunkowania dotyczą również odpadów wielkogabarytowych , które każdy lokator/jeśli go to dotyczy/ winien dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt do Puknku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.W przeciwnym razie kosztami wywozu mogą zostać obciążeni miszkańcy danego osiedla.

W dobrze pojętym interesie ,prosimy o przestrzeganie zasady segregacji odpadów i wywozu odpadów wielkogabarytowych

Zarząd

Strona 1 z 2  > >>

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzebnicy
projekt i wykonanie: BESTGO.PL