ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Aktualności

Biuro nieczynne

19.05.2016

Biuro spółdzielni w dniu 27 maja /piątek/ 2016 r. będzie nieczynne.

Zarząd

Zawiadomienie

13.05.2016

ul. Słoneczna 2-8

Zgodnie z art. 83 ust. 4 Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity DZ. U. z 2015 r. poz. 1651) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzebnicy informuje o zamiarze złożenia do burmistrza Gminy Trzebnica wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie  drzew (jarzębina – 2 szt. klon – 1 szt.) rosnących na działce nr 110/28, AM - 14 przy ul. Słonecznej 2-8, które są  suche.

Uwagi w powyższej sprawie mogą być zgłaszane do Spółdzielni w terminie 30 dni od daty zawiadomienia.

Zarząd

Koniec ogrzewania

05.05.2016

Informujemy, że w dniach 5 i 6 maja 2016 r. będzie sukcesywnie wyłączane centralne ogrzewanie.

Zarząd

Zawiadomienie

22.04.2016

ul. Obornicka 5-9, Żołnierzy Września 34

Zgodnie z art. 83 ust. 4 Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1651) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzebnicy informuje o zamiarze złożenia do burmistrza Gminy Trzebnica, wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew (jarzębina – 2 szt.) rosnących na działce nr 70/8 AM-15 przy ul. Obornickiej 5-9, które są suche.

Uwagi w powyższej sprawie mogą być zgłaszane do Spółdzielni w terminie 30 dni od daty zawiadomienia.

Zarząd:

50 lat Spółdzielni Mieszkaniowej

11.04.2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzebnicy, za całokształt 50 letniej działalności, została uhonorowana w 2016 r. przez Krajową Radę Spółdzielczą, odznaką ZA ZASŁUGI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI.

Zarząd

Warunki bezpiecznego użytkowania domowych urządzeń spalających gaz

23.03.2016

Stały dopływ świeżego /zewnętrznego/ powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie gazu ma podstawowe znaczenie. Jeżeli nie ma dopływu świeżego powietrza do pomieszczenia z włączonym urządzeniem do spalania gazu, to pojawia się tam niedobór tlenu.

Wynikiem tego niedoboru jest niezupełne spalanie i powstawanie tlenku węgla. Następuje to wówczas, gdy okna mieszkania są zamknięte lub są szczelne albo uszczelnione na zimę. Stały dopływ powietrza do mieszkania jest również warunkiem niezbędnym do swobodnego odpływu spalin. W związku z tym:

  • przed każdą kąpielą należy dobrze przewietrzyć łazienkę
  • szczelne okna powinny być wyposażone w nawiewniki powietrza /warunki techniczne Dz.U. nr 75 z dnia 12-04-2002 r. poz. 690, paragraf 155 ust. 3/
  • dopływ powietrza przez nawiewniki przy zamkniętych oknach jest jednak niewystarczający do zupełnego spalania gazu; w związku z  tym w czasie kąpieli powinno być uchylone w mieszkaniu okno, tak aby świeże powietrze mogło swobodnie dopływać do lokalu i dalej do pomieszczenia z piecykiem gazowym /junkersem/
  • zasłanianie kratek wentylacyjnych, zarówno nawiewnej  w drzwiach jak i wywiewnej na wlocie do przewodu wentylacyjnego grozi śmiertelnym zatruciem
  • w czasie kąpieli nie należy używać innych urządzeń gazowych /kuchenka, piekarnik/, bowiem powodują one zmniejszenie ilości tlenu w mieszkaniu, co sprzyja niezupełnemu spalaniu gazu
  • kapiel w łazience, połaczona z kilkakrotnym włączaniem i wyłączaniem piecyka gazowego, powinna trwać jak najkrócej
  • dogrzewanie mieszkania za pomocą spalania gazu w piekarniku, grozi śmiertelnym zatruciem tlenkiem węgla
  • instalowanie wentylatora w pomieszczeniu, w którym znajduje sie piecyk gazowy jest zabronione /Dz.U. nr 75 z 12-04-2002 r. poz. 690, paragraf 150 ust.9/

Z przeprowadzonych analiz wynika, że większość wypadków zatrucia tlenkiem węgla zdarza się w okresie od listopada do końca  marca, a więc w porze chłodnej, gdzie okna są praktycznie cały czas zamknięte, przez co utrudniony jest dopływ świeżego powietrza.

Objawy zatrucia: ból i zawroty głowy, mdłości, osłabienie a następnie wymioty i utrata przytomności.

Pierwsza pomoc polega na natychmiastowym otwarciu okien, aby jak najszybciej doprowadzić do mieszkania jak najwięcej świezego powietrza. Osobę z objawami zatrucia należy ułożyc w strumieniu świeżego powietrza i dobrze okryć, aby nie dopuścić do utraty ciepła. Jeżeli zatruciu towarzyszą wymioty, to chorego należy położyć na boku. Jednocześnie należy wyłączyć urządzenie gazowe i wezwać pogotowie ratynkowe.

Natychmiastowe otwarcie okien i drzwi balkonowych musi być pierwszym działaniem ratunkowym.

Zarząd

Opłata na wymianę wodomierzy

03.02.2016

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 1/2016 Rady Nadzorczej z dnia 27-01-2016 r. została wprowadzona na okres od 01 marca do 31 grudnia 2016 r. miesięczna opłata w wysokości 10,00 zł na wymianę obecnych wodomierzy na wodomierze z radiowym odczytem. Wymiana wodomierzy związana jest z kończącym się w tym roku 5-letnim okresem ich ważności, co wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 07 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

Zarząd

Apel Policji

13.08.2015

POLICJA TRZEBNICKA APELUJE !

Jeśli ktoś do Ciebie telefonuje i podaje się za znajomego lub członka rodziny, wnuczka, córkę, syna, synową lub za urzędnika, policjanta, prawnika itp., mówi, że ma kłopoty, potrzebuje pieniędzy, po które przyjdzie znajomy, sprawdź i upewnij się czy to prawda.

Jeśli nie, to o próbie wyłudzenia pieniędzy natychmiast powiadom Policję

997 lub 112

NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ !

Ściany do wynajęcia

03.08.2015
Ściany do wynajęcia na terenie Trzebnicy.Szczegóły w zakładce NAJEM LOKALI I ŚCIAN.

Rozliczenia ryczałtowe ciepła

31.07.2015

 

Obecnie system ryczałtowy rozliczania ciepła stosowany jest w nieruchomościach zlokalizowanych w Trzebnicy przy ulicy:

1. Bochenka 59-63

2. Drzymały 2-10

3. Kościelna 31-45

4. Słoneczna 2-8

5. Słoneczna 1

6. Słoneczna 3

7. Prusicka 1

8. Żoł. Września 18-26

oraz w Obornikach Śl. przy ulicy:

1. Skłodowska 51-53a,

2. Piłsudskiego 3-11 i Dworcowa 58-60

a także w Prusicach przy ulicy:

1. Krótka 16-19

2. Krótka 20-22 od 01-01-2016 r.

3. Krótka 23-24 od 01-01-2017 r.

Zarząd

Strona 1 z 2  > >>

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzebnicy
projekt i wykonanie: BESTGO.PL