ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Aktualności

Informacja dot. oferowanych robót i usług przez nieznane firmy

25.06.2014
Informujemy, że w ostatnim czasie wiele firm oferuje różne usługi związane m.in. z:

 

  • przeglądem instalacji gazu i wymianą urządzeń gazowych,
  • wymianą drzwi wejściowych do mieszkań,
  • montażem anten TV i przystosowaniem telewizorów do odbioru naziemnej cyfrowej telewizji,
  • zmianą taryf telefonicznych, gazowych, energetycznych, itp.

Firmy te często zapewniają, że działają za zgodą i wiedzą Spółdzielni.

Przypominamy, że pracownicy firm, którzy działają za zgodą i wiedzą Spółdzielni, muszą posiadać imienne identyfikatory z pieczątką Spółdzielni i podpisami, natomiast wszelkie ogłoszenia wywieszane na klatkach schodowych przez firmy działające za zgodą Spółdzielni są ostemplowane pieczątką Spółdzielni.

Przestrzegamy Państwa przed zawieraniem umów o świadczenie usług lub wykonawstwo robót z nieznanymi i niesprawdzonymi firmami.

Ponadto informujemy, że pracownicy gazowni, zakładów energetycznych, telefonii, telewizji, itp. nie zawierają żadnych umów ani nie pobierają żadnych zaliczek od mieszkańców w ich lokalach.


Zarząd

Obniżka stawek za ciepło

12.06.2014
Informujemy, że od 01-06-2014 r. zostały obniżone zaliczki na centralne ogrzewanie. Szczegółowe dane zawarte są w Uchwale nr 5/2014  Rady Nadzorczej z dnia 29-05-2014 r. zamieszczonej w zakładce UCHWAŁY/OPŁATY.

Do wynajęcia

26.05.2014

W zakładce NAJEM LOKALI wykazane są lokale do wynajęcia oraz ściany budynków pod reklamy.

Budowa sieci tv

25.03.2014

Zarząd Spółdzielni informuje, że udostępnia dla operatorów tv, swoje zasoby mieszkaniowe na terenie Trzebnicy, Obornik Śl., Prusic i Skokowej (ok 1750 lokali), w celu wybudowania, uruchomienia i prowadzenia sieci telewizyjnej na bazie podstawowych programów naziemnej cyfrowej telewizji. Zainteresowanych niniejszą sprawą operatorów, prosimy o kontakt ze spółdzielnią.

Zarząd

Rozliczenia ryczałtowe ciepła

09.01.2014

Informujemy, że lokale w budynku w Obornikach Śl. przy ul. Piłsudskiego 3-11 i Dworcowej 58-60, są zgodnie z wolą mieszkańców, od 2014 r. rozliczane ze zużytego ciepła ryczałtem, tj. wg powierzchni grzewczej, przy czym podzielniki pozostają na grzejnikach i nie wolno ich demontować.

Obecnie z tego systemu rozliczeń korzystają nieruchomości zlokalizowane w Trzebnicy przy ulicy:

- Bochenka 59-63

- Drzymały 2-10

- Kościelna 31-45

- Słoneczna 2-8, 1, 3

- Prusicka 1

- Żoł. Września 18-26 oraz

- Skłodowska 51-53a  Oborniki Śl.oraz

- Krótka 16-19  Prusice

Zarząd

Zmiany w opłatach

02.01.2014

Informujemy, że na wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 25/2013 z dnia 19-12-2013 r. na mocy której od dnia 01-04-2014 r. ulega zmianie miesięczna opłata eksploatacyjna z 1,54 zł/m2 na 1,79 zł/m2, opłata na podatek od nieruchomości z 0,05 zł/m2 na 0,10 zł/m2, stawka wyrównująca pełny koszt eksploatacji dla osób nie będących członkami 1,00 zł/m2 (razem 1,00 zł + 1,79 zł = 2,79 zł/m2) , opłata eksploatacyjna za lokale użytkowe (spółdzielcze prawo lub obrębna własność) 2,66 zł/m2.

Wzrost opłat dla lokali mieszkalnych związany jest ze wzrostem kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych, które na przestrzeni ostatnich kilku lat ciągle wzrastały, a stawka opłaty eksploatacyjnej w ciągu ostatnich (pięciu) lat pozostawała na podobnym niezmienianym poziomie. Również stawki podatku od nieruchomości co roku wzrastały, natomiast do obciążeń dla użytkowników lokali były na tym samym poziomie od kilku lat, tj. w wysokości 0,05 zł/m2. Taka stawka (0,05zł) była również w czynszu w 2013 r., chociaż powinna być 0,10 zł/m2. W roku 2014 stawki podatku pozostały na poziomie roku 2013, stąd też nastąpiła regulacja tej opłaty podatkowej do 0,10 zł/m2, jak również opłaty eksploatacyjnej, która częściowa zbliża się do rzeczywistych kosztów utrzymania zasobów.

Od 01-03-2014 r. ulega zmianie miesięczna opłata na fundusz remontowy z 1,20 zł/m2 na 1,40 zł/m2 (uchwała RN nr 22/2013 z dn. 25-11-2013 r.), a dla osiedla przy ul. Przemysłowej 2-6 i Żeromskiego 20a-d, 22a-c, 24a-c, 26a-b z 0,30 zł/m2 na 0,50 zł/m2 od dnia 01-04-2014 r. ( uchwała RN nr 25/2013 z 19-12-2013 r.).

Pełna treść uchwał zamieszczona jest w zakładce UCHWAŁY/OPŁATY.

Zarząd

Kotłownie gazowe

12.12.2013

Informujemy, że kotłownie przy ul. Prusickiej 15 w Trzebnicy i przy ul. Piłsudskiego 11 w Obornikach Śl. od października 2013 r. zostały przełączone na gaz. Kotłownia przy ul.Bochenka 69, od 20 listopada pracuje jako gazowa, a kotłownia przy ul. Kościelnej 41 od 10 grudnia 2013 r.

Obecnie wytwarzamy ciepło w 9 kotłowniach gazowych na terenie Trzebnicy i w 3 kotłowniach gazowych na terenie Obornik Śl. oraz w 4 kotłownich olejowych w Skokowej i w 1 kotłowni olejowej w Prusicach (w tych miejscowościach nie ma gazu).

Zarząd

Odpady wielkogabarytowe i inne

30.10.2013

Informujemy, że Gmina Trzebnica prowadzi ciągłą zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego a także sprzętu AGD, szaf, wersalek, dywanów, krzeseł, foteli, opon itp. Odpady te, bez ponoszenia dodatkowych kosztów można na bieżąco zwozić do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Trzebnicy przy ulicy Milickiej 47 (obok oczyszczalni ścieków), od wtorku do soboty w godzinach od 9.00 do 17.00.

Zarząd

E-BOK

13.10.2013

Informujemy, że zostało uruchomione na stronie internetowej spółdzielni Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, tzw. E-BOK, gdzie po zarejesstrowaniu się w biurze spółdzielni (pokój nr 13), będziecie Państwo mieli dostęp do stanu swojego konta finansowego i możliwość bieżącego jego śledzenia.

Po zarejestrowaniu się, będzie również dostęp do poczty elektronicznej, która umożliwia wysyłanie i odbieranie osobistych e-maili związanych ze sprawami spółdzielni.

Zarząd

Podział kosztów ogrzewania od 2013 r.

03.07.2013

Informujemy,że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 16/2013 z dnia 20-06-2013 r. od roku 2013 został ustalony procentowy podział kosztów ogrzewania dla budynkow objętych rozliczaniem ciepła w oparciu o podzielniki kosztów w Prusicach i Skokowej, w wysokości:

- koszty stałe       - 90 %

- koszty zmienne  - 10 %

Dla pozostałych budynków, podział ten, zgodnie z uchwałą nr 3/2013 Rady Nadzorczej z dnia 24-01-2013 r. od roku 2013 wynosi :

- koszty stałe        - 70 %

- koszty zmienne   - 30 %

Informujemy również, że w roku 2013 r. ulega zmniejszeniu opłata za odczyt i rozliczenie podzielników z 9,19 zł plus 23% Vat na 6,20 zł plus 23% Vat za jeden podzielnik.

Zarząd

Strona 1 z 2  > >>

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzebnicy
projekt i wykonanie: BESTGO.PL