ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Aktualności

Koronawirus-biuro nieczynne dla interesantów

16.03.2020

W związku z epidemią koronawirusa ,biuro spółdzielni nieczynne dla interesantów od dnia 16-03-2020 r. do odwołania.Pracownicy biura są dostępni dla zainteresowanych osób za pośrednictwem telefonów:

- 71  312 04 05

- 71 387 05 62 lub za pośrednictwem e-malia:sm.sekretariat@smlwtrzebnica.pl

Awarie prosimy zgłaszać pod nr telefonu 71 312 04 05  lub na numer 601 776 593 dostępny po godzinach pracy i w dni wolne od pracy.

Zarząd

Praca w spółdzielni

11.03.2020

Iformujemy ,że:

1. od dnia 01 kwietnia 2020r. zatrudnimy w biurze spółdzielni pracownika o technicznych kwalifikacjach ze znajomością spraw związanych z robotami  instalacyjnymi wod-kan, centralnego ogrzewania i elektrycznymi.Wskazane uprawniwnia budowlane i znajomość kosztorysowania robót.

2. od dnia 15 maja 2020r. zatrudnimy również w biurze spółdzielni pracownika ze znajomością spraw  ogółnobudowlanych i instalacyjnych  do nadzoru  i koordynacji robót związanych z szeroko rozumianą konserwacją zasobów mieszkaniowych wykonywaną przez podmioty zewnętrzne oraz do prowadzenia spraw związanych z prowidłowym działaniem kotłowni centralnego ogrzewania.

3.Zainteresowane osoby prosimy o składanie swoich ofert w sekretariacie spółdzielni lub mailem na adres:  sm.sekretariat@smlwtrzebnica.pl. Telefon kontaktowy- sekretariat nr 71 312 04 05.

24-02-2020 r.

Najem lokali

10.03.2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzebnicy informuje,że posiada do wynajęcia:

1. od 01-03-2020r. lokal użytkowy przy ul.Głowackiego 15 w Trzebnicy/dawny klubik spółdzielni/ o 3 kondygnacjach ,w tym dwie poniżej terenu, o łącznej powierzchni 131,2m2. Miesięczna stawka najmu 1m2 wynosi 8,00 zł/m2plus podatek VAT i nie obejmuje ona opłat za media i odpady. Oferta już nieaktualna,lokal będzie wynajęty od 01-04-2020r.

2. od 01kwietnia 2020r. lokal użytkowy o pow.258,00m2 położony przy ul.Kościelnej 11 w Trzebnicy. Wyjściowa  miesięczna stawka najmu 1m2 powierzchni została określona w wysokości 13,00 zł plus obowiązujący podatek VAT i również nie obejmuje opłat za media i wywóz odpadów.

 

Oferty prosimy składać w biurze spółdzielni przy ul.Obornickiej 1 ,55-100 Trzebnica w formie pisemnej lub mailem na adres: sm.sekretariat@smlwtrzebnica.pl. Szczegółowe informacje odnośnie poszczególnych najmów pod nr telefonu 71 312 04 05 w.12.

 

Zarząd

Opłata za wydanie zaświadczenia

03.01.2020

Informujemy ,że za wystawiane, dla członków oraz właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni, zaświadczenia dotyczące stanu prawnego ich lokali, pobierana jest od 05-11-2018r. opłata w wysokości brutto 0,7 % aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę ( 2600,00 zł w 2020r.). Podstawa prawna: Statut spółdzielni, § 9 ust 20 .

W roku 2020 opłata za wystawiane każdorazowo zaświadczenie wynosi brutto 22,39 zł .

Opłatę powyższą należy wpłacać na  konta spółdzielni  numer :

94 1020 5297 0000 1802 0000 6809 podając w tytule zapłaty : imię i nazwisko oraz treść- za wydanie zaświadczenia.

Zarząd

Segregowanie śmieci

02.01.2020

 

Odpady segregowane( plastik,szkło, papier oraz od stycznia 2020 r.odpady bio kuchenne) nie moga być mieszane z odpadami komunalnymi /zmieszanymi/ i na odwrót, odpady zmieszane nie moga byc mieszane z odpadami segregowanymi jak również mieszane między sobą.

Jeśli gmina, odpowiedzialna za odbiór odpadów, stwierdzi niewłaściwą segregacje,to w stosunku do mieszkańców korzystających z danego boksu śmietnikowego ma prawo zastosować, za odbiór odpadów, podwójne opłaty w stosunku do obowiązujących podstawowych stawek.

Prosimy zatem, w dobrze pojętym interesie wszystkich mieszkańców, o właściwą segregację odpadów, aby gmina nie musiała stosować zbiorowej odpoiedzialności i podwójnej opłaty tylko dlatego, że np.jeden lub kilku  mieszkanńców nie segreguje  odpadów.

Odpady wielkogabarytowe i segregacja

02.01.2020

Przypominamy,że odpady wielkogabarytowe nie mogą być składowane przez mieszkańców w boksach śmietnikowych lub obok nich.

Każda gmina  prowadzi nieodpłatnie ciągłą zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego a także sprzętu AGD, szaf, wersalek, dywanów, krzeseł, foteli, opon itp.w tzw. Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komulanych

Odpady te, bez ponoszenia dodatkowych kosztów należy na bieżąco zwozić do Gminnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W Trzebnicy taki punkt zlokalizowany jest przy ulicy Milickiej 47 (obok oczyszczalni ścieków), czynny od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00,a w soboty od 10.00 -15.00.

Dla Obornik Śl.w Golędzinowie czynny od poniedz.do czwartku w godz.7.00-15.00,w piątki od 7.00-16.00 i w pierwszą sobotę miesiąca od 8.00-14.00.

W Prusicach przy ul.Polnej 14/teren byłej przetwórni/ czynny od poniedz, do piątku  od 9.00-16.00 i w soboty od 9.00-15.00

Każdy lokator/jeśli go to dotyczy/ winien dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt takie odpady do Puknku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.W przeciwnym razie kosztami wywozu mogą zostać obciążeni miszkańcy danego osiedla.

W dobrze pojętym interesie ,prosimy o przestrzeganie zasady segregacji odpadów i wywozu odpadów wielkogabarytowych

Zarząd

Warunki bezpiecznego użytkowania domowych urządzeń spalających gaz

13.10.2019

Stały dopływ świeżego /zewnętrznego/ powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie gazu ma podstawowe znaczenie. Jeżeli nie ma dopływu świeżego powietrza do pomieszczenia z włączonym urządzeniem do spalania gazu, to pojawia się tam niedobór tlenu.

Wynikiem tego niedoboru jest niezupełne spalanie i powstawanie tlenku węgla. Następuje to wówczas, gdy okna mieszkania są zamknięte lub są szczelne albo uszczelnione na zimę. Stały dopływ powietrza do mieszkania jest również warunkiem niezbędnym do swobodnego odpływu spalin. W związku z tym:

  • przed każdą kąpielą należy dobrze przewietrzyć łazienkę
  • szczelne okna powinny być wyposażone w nawiewniki powietrza /warunki techniczne Dz.U. nr 75 z dnia 12-04-2002 r. poz. 690, paragraf 155 ust. 3/
  • dopływ powietrza przez nawiewniki przy zamkniętych oknach jest jednak niewystarczający do zupełnego spalania gazu; w związku z  tym w czasie kąpieli powinno być uchylone w mieszkaniu okno, tak aby świeże powietrze mogło swobodnie dopływać do lokalu i dalej do pomieszczenia z piecykiem gazowym /junkersem/
  • zasłanianie kratek wentylacyjnych, zarówno nawiewnej  w drzwiach jak i wywiewnej na wlocie do przewodu wentylacyjnego grozi śmiertelnym zatruciem
  • w czasie kąpieli nie należy używać innych urządzeń gazowych /kuchenka, piekarnik/, bowiem powodują one zmniejszenie ilości tlenu w mieszkaniu, co sprzyja niezupełnemu spalaniu gazu
  • kapiel w łazience, połaczona z kilkakrotnym włączaniem i wyłączaniem piecyka gazowego, powinna trwać jak najkrócej
  • dogrzewanie mieszkania za pomocą spalania gazu w piekarniku, grozi śmiertelnym zatruciem tlenkiem węgla
  • instalowanie wentylatora w pomieszczeniu, w którym znajduje sie piecyk gazowy jest zabronione /Dz.U. nr 75 z 12-04-2002 r. poz. 690, paragraf 150 ust.9/

Z przeprowadzonych analiz wynika, że większość wypadków zatrucia tlenkiem węgla zdarza się w okresie od listopada do końca  marca, a więc w porze chłodnej, gdzie okna są praktycznie cały czas zamknięte, przez co utrudniony jest dopływ świeżego powietrza.

Objawy zatrucia: ból i zawroty głowy, mdłości, osłabienie a następnie wymioty i utrata przytomności.

Pierwsza pomoc polega na natychmiastowym otwarciu okien, aby jak najszybciej doprowadzić do mieszkania jak najwięcej świezego powietrza. Osobę z objawami zatrucia należy ułożyc w strumieniu świeżego powietrza i dobrze okryć, aby nie dopuścić do utraty ciepła. Jeżeli zatruciu towarzyszą wymioty, to chorego należy położyć na boku. Jednocześnie należy wyłączyć urządzenie gazowe i wezwać pogotowie ratynkowe.

Natychmiastowe otwarcie okien i drzwi balkonowych musi być pierwszym działaniem ratunkowym.

Zarząd

Formularz zgłoszenia szkody do ubezpieczenia

19.05.2019

Formularz zgłoszenia szkody do ubezpieczenia znajduje się w zakładce "UNIQA UBEZPIECZENIA"

Zarząd

E-BOK

31.12.2018

Informujemy, że zostało uruchomione na stronie internetowej spółdzielni Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, tzw. E-BOK, gdzie po zarejesstrowaniu się w biurze spółdzielni (pokój nr 13), będziecie Państwo mieli dostęp do stanu swojego konta finansowego i możliwość bieżącego jego śledzenia.

Po zarejestrowaniu się, będzie również dostęp do poczty elektronicznej, która umożliwia wysyłanie i odbieranie osobistych e-maili związanych ze sprawami spółdzielni.

Zarząd

Telewizja UPC sp z o.o.

08.05.2018

UPC Polska sp. z o.o. poinformowała spółdzielnie, że mieszkańcy korzystający z telewizyjnego Pakietu Mini, przekazują informacje o ewentualnych usterkach w obrębie własnego lokalu, kontaktując sie z Biurem Obsługi Klientów UPC pod numerem telefonu: 813 813 813 podając numer identyfikacyjny: 406 67 56.

Zarząd

Strona 1 z 2  > >>

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzebnicy
projekt i wykonanie: BESTGO.PL