ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Dane kontaktowe pracowników:


Telefony:                                     

- 71/312-04-05 - biuro Spółdzielni

- 71/387-05-62 - biuro Spółdzielni

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Adres e-mailowy

Tel. wewn.

  1.

Marian Błaś

Prezes Zarządu

m.blas@smlwtrzebnica.pl

14

  2.

Piotr Okuniewicz

Z-ca Prezesa

p.okuniewicz@smlwtrzebnica.pl

18

  3.

Marta Grochala

Inspektor ds pracowniczych i sekretariatu

sm.sekretariat@smlwtrzebnica.pl

11

  4.

Elżbieta Kwaśniak

Gł. Księgowa

e.kwasniak@smlwtrzebnica.pl

19

  5.

Teresa Kaszuba

Kier. Dz. Fin. Księgow.

t.kaszuba@smlwtrzebnica.pl

21

  6.

Małgorzata Bronicka

Insp. ds. inwestycyjnych

m.bronicka@smlwtrzebnica.pl

17

  7.

Teresa Czapor

St. insp. ds. finansowych

t.czapor@smlwtrzebnica.pl

21

  8.

Bożena Smorąg

Insp. ds. czynszów

b.smorag@smlwtrzebnica.pl

17

  9.

Joanna Gnat

Insp. ds.członkowskich i samorządu

j.gnat@smlwtrzebnica.pl

22

  10.

Andrzej Janik

St. insp. ds.   techn. i c.o.

a.janik@smlwtrzebnica.pl

12

  11.

Ryszard Rafalski

Administrator

r.rafalski@smlwtrzebnica.pl

12

  12.

Franciszek Brylowski

Specj. ds. instalacyjnych

f.brylowski@smlwtrzebnica.pl

23

  13.

Emilia Małys

Specj.  ds. ogólnobudowlanych

e.mlys@smlwtrzebnica.pl

23

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzebnicy
projekt i wykonanie: BESTGO.PL