ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Dane kontaktowe pracowników:


Telefony:                                     

- 71/312-04-05 - biuro Spółdzielni

- 71/387-05-62 - biuro Spółdzielni

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Adres e-mailowy

Tel. wewn.

  1.

Marian Błaś

Prezes Zarządu

m.blas@smlwtrzebnica.pl

14

  2.

 

Z-ca Prezesa

 

18

  3.

Marta Grochala  

Inspektor ds pracowniczych i sekretariatu

sm.sekretariat@smlwtrzebnica.pl

11

  4.

Elżbieta Kwaśniak

Gł. Księgowa

Pełnomocnik Zarządu

e.kwasniak@smlwtrzebnica.pl

19

  5.

Marta Stęplowska

Kier. Dz. Fin. Księgow.

m.stemplowska@smlwtrzebnica.pl

21

  6.

Małgorzata  Bronicka

Insp. ds. inwestycyjnych

m.bronicka@smlwtrzebnica.pl

17

  7.

Teresa Czapor

St. insp. ds. finansowych

t.czapor@smlwtrzebnica.pl    

21

  8.

Bożena Smorąg

Insp. ds. czynszów

b.smorag@smlwtrzebnica.pl

17

  9.

Joanna Gnat

Insp. ds.członkowskich i samorządu

j.gnat@smlwtrzebnica.pl      

22

  10.

Anna Sitarczuk

Insp. ds. instalacyjnych

a.sitarczuk@smlwtrzebnica.pl

23

  11.

Katarzyna Chodała

Administrator

k.chodala@smlwtrzebnica.pl

12

  12.

Tomasz Płusa

St.Inspektor ds. technicznych i c.o.

t.plusa@smlwtrzebnica.pl

12

  13.

Emilia Małys

Kierownik dz.tech.

Specjalista ds.ogólnobudowlanych

e.malys@smlwtrzebnica.pl

23

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzebnicy
projekt i wykonanie: BESTGO.PL