ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Liczba odwiedzających nasze strony
dzisiaj: 44, wczoraj: 88.
Łącznie od 26.10.2012: 404771.

medal 50 lat awers

medal 50 lat awers

medal 50 lat awers

Uchwała RN nr 3/2013 z 24.01.2013r. w spr. procentowego podziału kosztów c.o.

 

Uchwała nr 3/2013


Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej

w Trzebnicy z dnia 24.01.2013r.

w sprawie procentowego podziału kosztów ogrzewania.

 

W oparciu o pkt 6 rozdziału VII Regulaminu rozliczania ciepła w SMLW w Trzebnicy, Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się procentowy podział kosztów ogrzewania każdej nieruchomości, w wysokości:

 

-          koszty stałe            -  70 %

-          koszty zmienne      -  30 %

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do rozliczeń począwszy od roku 2013.

 

 

Sekretarz Rady Nadzorczej

Janusz Szydłowski

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Artur Kania

Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzebnicy
projekt i wykonanie: BESTGO.PL